Urządzenia dodatkowe

Chłodnica
Chłodnica

Chłodnica do pelletu jest urządzeniem które wychładza granulat do temperatury umożliwiającej magazynowanie lub pakowanie. Prąd zimnego powietrza skierowany w przeciwną stronę niż granulat, w bardzo krótkim czasie skutecznie obniża temperaturę pelletu.

Kondycjoner
Kondycjoner

W kondycjonerze odbywa się proces zwany kondycjonowaniem, czyli zmiękczenie i podgrzanie trociny w strumieniu przegrzanej pary. Proces ten znacznie ułatwia zagęszczenie i wiązanie drobin w granulkę, pozwala uzyskać jednakową jakość granulatu.

Cyklon
Cyklon

Cyklon jest urządzeniem służącym do odseparowania cięższego materiału od transportującego go powietrza. Powietrze wraz z materiałem wpada do cylindrycznej komory, gdzie zaczyna wirować. Działaniem siły odśrodkowej cięższy materiał jest odrzucany na zewnątrz. W wyniku tarcia materiału o ścianki cylindra, traci on swą prędkość i opada na dół do otworu wylotowego pod którym znajduje się śluza celkowa. Powietrze kierowane jest do odpylaczy workowych.

Śluza celkowa
Śluza celkowa

Przeznaczeniem ŚLUZY CELKOWEJ jest szczelne zamknięcie zbiorników pyłu, które pracują w warunkach innych niż ciśnienie atmosferyczne (cyklon, urządzenie filtrujące) i umożliwienie opróżniania nagromadzonego materiału bez dodatkowej dekompresji.

Zbiornik surowca
Zbiornik surowca

Służą jako magazyny rozdrobnionego surowca. Surowiec jest cały czas mieszany,  zapobiega to wieszaniu się surowca. 

Zbiornik pośredni

Z automatyczną regulacją ilości podawanego surowca uzależnioną od wartości prądu silnika urządzenia do którego jest dostarczany surowiec

System mieszający

Służą do ujednolicenia wilgotności i frakcji materiału przeznaczonego do pelletowania.

Filtr workowy
Filtr workowy

Odpylacz workowy zaprojektowany jest do ciągłego oczyszczania niewielkich ilości powietrza z pyłu suchego. Zanieczyszczone powietrze transportowane jest do odpylacza – leja zsypowego, gdzie następuje wstępna separacja większych cząstek. Mniejsze cząsteczki są unoszone ku górze i zatrzymują się na workach filtracyjnych. Oczyszczone w ten sposób powietrze wydostaje się przez worki na zewnątrz. Nagromadzony w workach filtracyjnych pył usuwany jest za pomocą elektrowibratora. Zawiesina opada na dno odpylacza do szczelnych beczek.