Kondycjoner

Kondycjoner
Kondycjoner

W kondycjonerze odbywa się proces zwany kondycjonowaniem, czyli zmiękczenie i podgrzanie trociny w strumieniu przegrzanej pary. Proces ten znacznie ułatwia zagęszczenie i wiązanie drobin w granulkę, pozwala uzyskać jednakową jakość granulatu.