Ekstruzja pasz

Extruder E-1700
Extruder E-1700

Wytłaczarka do kondycjonowania wstepnego, przeznaczona do przetwarzania pełnotłustej soi, kukurydzy, pszenicy i innych zbóż.

Extruder E-500
Extruder E-500

Wytłaczarka jest przeznaczony do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt  hodowlanych: bydła, trzody chlewnej, drobiu i zwierząt domowych (psów i kotów).
    

Extruder E-1500
Extruder E-1500

Wytłaczarka do kondycjonowania wstępnego, przeznaczona do wytwarzania karmy paszowej dla drobiu, zwierząt domowych (kotów, psów) oraz ryb.

Extruder E-1000
Extruder E-1000

Wytłaczarka przeznaczona jest do wytwarzania mieszanki paszowej dla zwierząt gospodarskich, zwierząt domowych i drobiu, bydła, trzody chlewnej i zwierząt (koty i psy).

Extruder E-1000 V
Extruder E-1000 V

Wytłaczarka E-1000 V (pionowa) jest kompaktową wersję E-1000. Specjalnie zaprojektowany w przypadku, gdy nie ma w pomieszczeniach wystarczająco dużo miejsca.

Przeznaczona jest do produkcji mieszanki paszowa dla zwierząt gospodarskich, zwierząt domowych i drobiu, bydła, trzody chlewnej i zwierząt (kotó i psów).

Extruder E-1000 W
Extruder E-1000 W

Wytłaczarka E-1000 W jest modyfikacją E-1000, jest specjalnie zaprojektowany do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich, zwierząt domowych i drobiu, bydła, trzody chlewnej i zwierząt (psów i kotów) o wysokiej zawartości białka. 

Extruder E-250
Extruder E-250

Wytłaczarka jest przeznaczony do wytwarzania mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych: bydła, trzody chlewnej, drobiu i zwierząt domowych (psów i kotów).

Extruder E-250 T
Extruder E-250 T

Wytłaczarka jest przeznaczony do produkcji mieszanek paszowych dla bydła, zwierząt i drobiu. Przystosowana do pracy za pomocą wału napędowego ze sprzęgłem, WOM ciągnika.    

Extruder E-250-60
Extruder E-250-60

Wytłaczarka przeznaczona jest do produkcji wilgotnej paszy w postaci granulek, dla zwierząt domowych (kotów, psów), gospodarczych, drobiu, ryb, ptaków.

Extruder E-150
Extruder E-150

Wytłaczarka jest przeznaczony do wytwarzania mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych: bydła, trzody chlewnej, drobiu i zwierząt domowych (psów i kotów).