Filtr workowy

Filtr workowy
Filtr workowy

Odpylacz workowy zaprojektowany jest do ciągłego oczyszczania niewielkich ilości powietrza z pyłu suchego. Zanieczyszczone powietrze transportowane jest do odpylacza – leja zsypowego, gdzie następuje wstępna separacja większych cząstek. Mniejsze cząsteczki są unoszone ku górze i zatrzymują się na workach filtracyjnych. Oczyszczone w ten sposób powietrze wydostaje się przez worki na zewnątrz. Nagromadzony w workach filtracyjnych pył usuwany jest za pomocą elektrowibratora. Zawiesina opada na dno odpylacza do szczelnych beczek.