Zbiornik surowca

Zbiornik surowca
Zbiornik surowca

Służą jako magazyny rozdrobnionego surowca. Surowiec jest cały czas mieszany,  zapobiega to wieszaniu się surowca.