Wywrotnica Big-Bag, Oktabin

Wywrotnica Big-Bag, OktabinWywrotnica Big-Bag, OktabinWywrotnica Big-Bag, OktabinWywrotnica Big-Bag, Oktabin
Wywrotnica Big-Bag, Oktabin

 

Urządzenie przeznaczone do wysypu produktów z worków BIG-BAG oraz Oktabin. Urządzenie opróżnia surowiec magazynowany w workach Big-Bag, oktabinach poprzez odwrócenie worków siłownikami hydraulicznymi. Wysypywany surowiec może być dalej podawany za pomocą podajników ślimakowych, taśmowych. Załadunek Big-Bagów może być realizowany wstawieniem za uchwyty lub na paletach z poziomu podłogi . Możliwe inne rozwiązania w zależności od potrzeb i wysokości wysypu.

Udźwig wywrotnicy: do  1200 kg.

Dwa napędy hydrauliczne:

 1. jeden siłownik, po umieszczeniu worka, Oktabiny w wywrotnicy po uruchomieniu zaciska uchwyty na worku, Oktabinie (specjalne bolce zapobiegają wypadnięciu worka, oktabiny podczes opróżniania surowca)
 2. dwa siłowniki umieszczone symetrycznie po bokach pozwala swobodnie odwrócić Big-Bag, Oktabinę. 

Sterowanie z panelu sterowniczego przyciskami (sterowanie elektryczne) lub ręczne. Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania z możliwością regulacji prędkości opadania kosza i zatrzymania w każdym położeniu. Praca w cyklu ręcznym albo automatycznym (opcja).

 

Cykl pracy urządzenia ręczny:

 • Chwytaki zaciskają się (otwierają) tylko w momencie trzymania przycisku.
 • Kosz wywrotnicy przechyla się tylko w momencie trzymania przycisku sterowniczego. Puszczenie przycisku powoduje zatrzymanie kosza w dowolnej pozycji.
   

Cykl pracy urządzenia automatyczny – ustalany z klientem – w zależności od zastosowanych czujników

 

Etapy pracy:

 • Wstawienie Big-Baga, oktabiny
 • Zamknięcie uchwytów z bolczmi na worku, oktabinie
 • Obracanie worka, oktabiny wysypu
 • Czas oczekiwania do całkowitego opróżnienia
 • Obracania (powrót) worka, oktabiny  do pozycji początkowej
 • Odblokowanie chwytaków trzymających worek, oktabinę (bolce trzymające worek chowają się)
 • Zabranie Big-Baga, oktabiny, palety .

Bezpieczeństwo działania w zależności od potrzeb zapewniają: Boczne osłony bezpieczeństwa z siatki , kurtyny bezpieczeństwa. Bramka, zabezpieczająca przed dostępem w przestrzeń roboczą kosza wywrotnicy.