Chłodnica do pelletu

Chłodnica
Chłodnica

Chłodnica jest urządzeniem które wychładza granulat do temperatury umożliwiającej magazynowanie lub pakowanie. Prąd zimnego powietrza skierowany w przeciwną stronę niż granulat, w bardzo krótkim czasie skutecznie obniża temperaturę pelletu.